Formularz rejestracji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), przedstawiamy następującą informację.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka pod firmą Walter Herz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie (00-838) przy ul. Prostej 32, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000435904, NIP 5272684601, REGON 146346389, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktu z Panią/Panem, przygotowania i przesłania odpowiedzi na Pani/Pana pytanie oraz udzielenia informacji, o które Pani/Pan prosi oraz dalszego kontaktu z Panią/Panem, jak również w celu przesyłania informacji handlowej (jeżeli udzielono zgody).
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji powyższych celów przetwarzania.
 4. Podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit a) i b) RODO.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych. W zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub zaprzestania działalności, której zgoda dotyczy. Następnie Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na Administratora danych przepisami prawa, w tym przepisami podatkowymi oraz przepisami dotyczącymi odpowiedzialności cywilnej stron.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być zewnętrzni dostawcy usług (np. dostawcy usług IT, podmioty zajmujące się wsparciem technicznym strony internetowej Administratora), w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych, a także przechowywania Pani/Pana danych.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na Pani/Pana szczególną sytuację lub w celach marketingu bezpośredniego, prawo do przenoszenia danych. W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Administratora może Pani/Pan wysłać wiadomość na adres: office@walterherz.com.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania iż doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

rozwiń

Szkolenie

Przyszłość powierzchni biurowej – aranżacje, optymalizacje, rozwiązania.

Termin: 04.03.2021r.;  godzina: 11:00 – 12:10

Partnerzy:
AHK, Walter Herz, Akademia Najemcy, The Design Group

Paneliści:
Mateusz Strzelecki Walter Herz, Konrad Krusiewicz The Design Group

Zapraszamy na webinarium, na którym omówimy bieżącą sytuację na rynku biurowym w Polsce. Porozmawiamy o pracy zdalnej i jej wpływie na efektywność Pracowników, co może mieć wpływ na wzmożoną rotację w organizacji.

Kolejno omówimy trendy w aranżacji powierzchni z uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa związanych z pandemia oraz przyszłością biur, co do ich funkcjonalności, kształtu, wielkości oraz nowoczesnych rozwiązań (np. bezdotykowych, czy zarządzania wykorzystaniem powierzchni). Podpowiemy w jaki sposób przygotować biuro na powrotu Pracowników oraz co nas czeka w przyszłości, odpowiemy na pytania:

 • Jakie branże i w jakim stopniu wróciły do biur?
 • Jak wielkość organizacji wpływa na naszą pracę w trakcie Covid-19?
 • Co zmieniło się na rynku i w podejściu pracodawców i pracowników?
 • Jak się zmienia powierzchnia biurowa?

Agenda

11:00 – 11:10

Przywitanie i otwarcie webinarium

Mateusz Strzelecki, Partner, Head of Regional Markets, Walter Herz
Konrad Krusiewicz, CEO, Founder, The Design Group

11:10 – 11:20

Powrót do biur i jak zmienił się rynek

Jakie branże i w jakim stopniu wróciły do biur?
Jak wielkość organizacji wpływa na naszą pracę w trakcie Covid-19?
Co zmieniło się na rynku i w podejściu pracodawców i pracowników?

11:20-11:30

Jak wpływa na organizację oraz pracowników praca zdalna?

Wyniki ankiety Leesman’a.
Praca zdalna a efektywność pracowników.
Problem zanikających relacji społecznych.

11:30-11:40

Biuro ery postcovidowej.

Jak się zmienia powierzchnia biurowa?
Jakie jest znaczenie zooningu biura i stref pracy?
Mobilne rozwiązania, z których warto skorzystać.
Zasady BHP pracy.
Workplace – projektowanie środowiska pracy.

11:40-11:50

Rynek biurowy w Polsce – w trakcie i po pandemii.

Obecna sytuacja na rynku biurowym w Polsce.
Wpływ pandemii na popyt, podaż i stawki najmu.
Przyszłość – era bezdotykowa.

11:50-12:10

Dyskusja i zamknięcie Webinarium

Pytania uczestników do Panelistów.
Zakończenie spotkania.

Paneliści

Mateusz Strzelecki

Mateusz Strzelecki

Partner i Head of Regional Markets w firmie doradczej Walter Herz.

Specjalizuje się w reprezentacji Najemców, wspiera firmy w pozyskiwaniu powierzchni biurowych, relokacji, konsolidacji i przedłużaniu umów najmu. Podczas swojego ponad 7 letniej okresu pracy w Walter Herz koordynował transakcje najmu na blisko 250 000 m kw. powierzchni biurowej na terenie całego kraju. Wraz ze swoim zespołem Ekspertów, który koordynuje mieli przyjemność reprezentować m.in. Grupę Nokia – IRIS Telecommunication, SABA SOFTWARE, kancelarie MWW, XCEEDANCE, czy RTB HOUSE. Odpowiadał w Walter Herz również za rozwijanie rynków regionalnych. Firma w 2018 otworzyła swoje biuro regionalne w Krakowie, a obecnie trwają pracę nad rozwojem rynku Wrocławskiego i Trójmiejskiego. Wspiera rynki regionalne dzieląc się swoją wiedzą jako Prelegent podczas Regionalnych Akademii Najemcy organizowanych przez Walter Herz. Mateusz jest absolwentem Politechniki Warszawskiej oraz dodatkowo studiów podyplomowych z zakresu zarządzania nieruchomościami oraz finansów przedsiębiorstwa na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Konrad Krusiewicz

Konrad Krusiewicz

Architekt, założyciel i CEO, The Design Group

Architekt, założyciel i właściciel pracowni architektonicznej The Design Group. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej.
Od ponad 15 lat związany z branżą nieruchomości biurowych i projektowaniem wnętrz biurowych dla szerokiego spektrum klientów. Doskonała znajomość rynku, szeroka wiedza architektoniczna i nieograniczona kreatywność, sprawiają, że nie boi się on eksperymentować i tworzyć pionierskie projekty biur dla wielkich korporacji. Stworzył zespół architektów, których dobrał ze względu na ich profesjonalizm i pasję. Ceni sobie dokładność, wspólne zaangażowanie oraz twórcze podejście do realizowanych projektów. Od 2015 roku jego pracownia architektoniczna The Design Group przeprowadziła już ponad 400 000 m2 działań projektowych w całej Polsce, a także jest laureatem licznych konkursów branżowych polskich i zagranicznych. Wśród ich Klientów znajdują się takie firmy jak: Allegro, Clariant, Euronet, UPC, DHL, Santander, Skanska oraz wielu innych.
Prywatnie Konrad jest entuzjastą tenisa i skoków ze spadochronu.

Akademia Najemcy

ul. Prosta 32, 7 piętro
00-838 Warszawa, Poland

E-mail: akademia@walterherz.com
Telefon: +48 22 11 200 11

Kontakt